21 januari 2016

Marodörer

"Magasinen är tomma, vägarna ofarbara. Våra rättrogna tar sin tillflykt till marodering och det på ett sätt om vilket det senaste fälttåget inte kan ge er den minsta idé. Hälften av regementena är lösa band som driver omkring, spridande död och förödelse. Folket i trakten är totalt utplundrat, lasaretten är överfyllda av sjuka och nöden är allmän. Två gånger har högkvarteret överfallits av marodörskaror, och överbefälhavaren har själv nödgats anhålla om en bataljon för att jaga bort dem."
     "Kejsaren ämnar ge divisionscheferna rätt att fusiljera marodörerna, men jag är rädd för att ena hälften av armén då får lov att fusiljera den andra."

     Så här skildrar en rysk författare hur den ryska armén drog fram i Österrike och Preussen under Napoleonkrigen, på lokalbefolkningens bekostnad - som arméer brukar göra.
Krig och fred, Leo Tolstoj