23 december 2013

En ny värld

På Nelson Mandelas stora minnesceremoni i Soweto förra veckan var det inte de gamla vanliga misstänkta som fördes samman för att hålla tal. Varken Sarkozy eller Hollande, Cameron, Blair, Europeiska Unionen eller SIDA förde sin talan. Istället talade afrikanska unionen och ANC, naturligt nog, och vid sidan av dem Kina, Indien, Brasilien och Kuba. Barack Obama tycktes mest passa in i bilden tack vare sin godartade personlighet och sin afrikanska etnicitet, inte egentligen i egenskap av USA:s president. Maktförhållandena i världen håller på att skifta och det syntes i Soweto. Kvinnornas starka närvaro var påfallande. Det vitaste man kom i närheten av i sällskapet var västvärldens utstötte Raúl Castro.
       Europa är inte längre världens centrum med armen utsträckt mot Nord-Amerika. Kanske kan Europa i framtiden istället vara en kontinent bland kontinenter - en fredlig sådan.
       Kongo måste vara en av de senaste seklernas mest missionerade länder i världen. Men i ett decennium, eller ett par, har en ström av missionärer gått från Kongo till Europa, ett Europa som kongoleserna anser har förlorat sin själ och andlighet.
       Under tiden, i Gävleborgs län, bedriver några få nigerianer evangelisation ute i småsamhällena i skogen. De har lämnat teologiseminarierna i Lagos eller Ibadan för att lära sig svenska och missionera bland de klentrogna skogsborna.
       För tusen år sedan hade de säkert blivit ihjälslagna. Det är ändå en fredligare värld nu. De tycks ha fri lejd.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar