18 november 2015

Krig och fred

"Livet gick emellertid sin gilla gång alldeles oberoende av relationerna till Napoleon Bonaparte och alla inre reformer - det väsentliga var som förr alla de tusen frågorna om hälsa och sjukdom, arbete och vila, vetenskap och konst, poesi och musik, kärlek och hat."
Leo Tolstoj, Krig och fred 1873

Väggmålning, Zakynthos Grekland

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar