8 augusti 2016

Var inte alltför rädd

"Visa nu att ni är män, värdiga den frihet ni äger, och till vilken jag lyckönskar er. Ty ni vet mycket väl att jag skulle välja friheten framför allt jag äger, och framför många gånger mer än så. För att ni ska veta hur den strid blir som ni nu går till, skall jag förklara det, eftersom jag känner till den saken. Fienden har en jättestor här, och anfaller under högljutt skrikande och skränande."
     Perserkungen Kyros talar till sina grekiska inhyrda trupper. Skulle han verkligen ha valt friheten före makten? Varför gjorde han i så fall inte det?
     Lägg märke till skrikandet och skränandet hos fienden - vissa saker ändrar sig aldrig genom eonerna.
Xenophon: Anabasis    År 400 f Kr

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar