5 november 2013

Hälsa för alla

Allt blir inte sämre i världen, långt därifrån. Andelen fattiga minskar, andelen barn som överlever ökar. Andelen mänskor på jorden som får del av subventionerad hälsovård ökar också stadigt.
       Tänk dig själv att behöva betala kostnaden för en blindtarmsoperation med vad du har i fickan just för stunden. Det skulle kosta lite mer än 150 spänn...
       Världshälsoorganisationen (WHO) visar i denna lilla vackra film hur några låg- och medelinkomstländer arbetar för att uppnå täckning av hälsovård för alla. I den rika delen av världen kan man konstatera att till och med USA verkar ha lyckats med mästerstycket att införa allmän hälsovård detta år 2013.
       WHO-film: The many paths towards universal health coverage

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar