21 september 2013

Ordval: bestraffar

Uttrycket för dagen bland statsvetare och andra kommentatorer är att Europas befolkningar bestraffar sittande regeringar genom att inte längre vilja rösta på dem. Så kan man ju också säga. Eller man skulle kunna säga att den europeiska delen av mänskligheten inte riktigt är nöjd med den politik som förs.
       Bland de små och smala opinionsundersökningarna där 1 000 personer brukar tillfrågas om vad de skulle rösta på om det var val idag, görs också större och bredare där man frågar om åsikter om samhället i stort. Den typen av undersökningar brukar visa på att det i Europa av idag finns en majoritet för ett starkare gemensamt samhälle, med fungerande offentlig vård och skola, och även en beredvillighet att betala för det.
       Den förda politiken har i decennier gått åt ett annat håll. Det man i praktiken har att välja på är mer eller mindre nyliberala partier, och några galningar på kanten. Här har man kanske en rimlig förklaring på bestraffningen. Vad man än väljer blir det inte rätt, och få är nöjda med sittande regeringars godtycke. Det är märkligt hur politiken har kunna fjärma sig så långt från folkviljan.
       Tycker regeringarna att de här bestraffningarna svider svårt? Var glad att det inte är giljotinen.
       Så här kan också uttrycka det: Politikerna bestraffar (återigen) folket genom att föra en politik som inte representerar dess åsikter.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar