24 september 2013

Vad är en familj?

Vad är en familj för något? Något överraskande har en tusen sidor tjock textbok i kirurgi ett svar på den frågan. Utan att gå in på släktskap, partnerskap, kön och ålder eller liknande saker, har man plötsligt lyft benet för att placera ett knä i skrevet på idealen såsom vi känner dem.
       En familj, skriver man, är en social enhet för ömsesidigt stöd. Socialt, ekonomiskt, fysiskt och känslomässigt stöd.
       En man rånas och lämnas liggande i ett dike. Många går förbi honom, men den som stannar och hjälper honom är en person tillhörande en illa ansedd etnisk grupp, en utlänning. Det här är den nytestamentliga historien om den barmhärtige samariern (Luk 10:25). Liknelsen berättas som ett svar på frågan: Vem är min nästa? Två präster kan predika på samma dag över denna text och komma med två olika svar. Min nästa är den som hjälper mig, säger den ene. Min nästa är den som behöver min hjälp, säger den andre.
       Vem är min familj? Den som ger mig stöd, eller den som får mitt stöd? Om allt stöd uteblir kan man då hävda att detta är inte en familj, och lämna den, välja en ny rentutav? Eller kan man ensidigt skapa en familj av de behövande genom att ge dem stöd? Det idealiska livet innehåller väl lite mer ömsesidighet än så, men vad innehåller den ideala familjen?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar