29 september 2013

Disciplin - en skräckhistoria

"Disciplinen låter ingenting undkomma. Det är inte bara så att den inte låter saker ha sin gång, själva dess princip är att även de minsta sakerna inte bör överlämnas åt sig själva."

"Disciplinen har väsentligen som funktion att hindra allt" ...

Michel Foucault, Föreläsning vid Collège de France, 1978

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar