24 maj 2013

Massakern i Kandahar: Del 2. Att försvara en massmördare


”Vi är varken luftens fåglar eller gårdens höns. Vårt korn är kornlöshetens ädla vetekorn.
       Och orsaken till att vårt dagliga bröd är så rikligt och ymnigt är den att vi syr vår kåpa genom att riva kåporna i bitar – bitar – bitar …
                                                  Rumi

John Henry Brown är advokaten som ska försvara Robert Bales, anklagad för att ha dödat 16 afghanska civila. Försvaret av två av USA:s mest kända seriemördare ingår i hans långa karriär, tillsammans med över 300 andra brottsmål. På hans hemsida, knuten till hans advokatbyrå i Seattle, talar han om sina framgångar med att få frikända ett antal personer anklagade för sexuella övergrepp, inklusive övergrepp och våldtäkt på barn. Han nämner själv sin av andra omtalade förmåga att förmänskliga sina klienter.
       Han är en man som märks, uppemot två meter lång, en längd som faktiskt räddat honom från tjänstgöring i Vietnam. Han var helt enkelt för lång för att bli soldat. Han utmärker sig också genom sina långa vita sjalar, sina många exfruar, sin japanska trädgård och intresse för buddhism. Han kallar sig rentav själv för buddhist, men hans favoritpoet är den sufiske mystikern Jalalludin Rumi, (en perser som tillbringade barndomsåren i Afghanistan).
       John Henry Brown deltog för några år sedan i en grupptalan mot en hemsida, Avvo, som betygsätter advokater och som vid den tiden gav honom ett mycket dåligt betyg. Målet avvisades på den enkla grunden att yttrandefrihet råder i USA, och vill man påstå att en advokat är usel, så är man i sin fulla rätt att göra det. Just nu har han mycket skilda omdömen från olika klienter på nämnda hemsida, men har lyckats uppnå totalbetyget Excellent (utmärkt). Inget bevisar förstås att det är verkliga klienter som skrivit omdömena – det kunde lika gärna vara vänner till honom, eller fiender.
       En man skriver i en nyligen borttagen recension att John Henry Brown fick betalt för att göra en inlaga som mannen själv hade kunnat skriva bättre ”sittande på toaletten med bara avföring och toalettpapper till hands”. Andra klienter däremot lovprisar den gode advokaten som inte bara skicklig och hårt arbetande, utan också god vän med alla i domstolen. – Gör dig själv en tjänst och anlita John Henry Brown!, lyder ett typiskt råd.

Den tydning, som dig görer varm i hjertat, och förhoppningsfull, den är den rätta;
Den tydning, som dig görer rask och arbetslustig, och, af vördnad full, den är den sanna.”
                                                            Rumi

       Vad säger då advokaten om målet? Han säger att det saknas bevis, att ingen regelrätt teknisk undersökning gjorts av brottsplatsen; det finns inget DNA insamlat, ”no CSI stuff”. De döda har begravts i hast, såsom man brukar i Afghanistan. (Dock kan man på filmklipp se de typiska gula små plastsiffrorna som markerar spår på en brottsplats. DNA från blod på Robert Bales kläder har också presenterats sent i utredningen.)
       Brown nämner en skallskada orsakad av yttre våld som Bales ådrog sig i Irak, men även posttraumatisk stress som vanligt förekommande hos soldater ute på långa tjänstgöringar, samt begär fram journaler för att se vilka mediciner han tog, eftersom det finns misstankar sedan tidigare om ett samband mellan malariamedicinen Lariam och vissa sömnmedel och allvarliga medvetande- och beteendestörningar. Om Robert Bales tog dessa mediciner vet man däremot inte.
       John Henry Brown fäller också det något kryptiska uttalandet: ”Jag ställer inte kriget inför rätta, men kriget står inför rätta.”
       I december 2012 fattades beslutet att Robert Bales ska ställas inför krigsrätt, där han riskerar dödsstraff. Inget datum för rättegången är bestämt.

”Ännu en gång skall jag ett offer bli, och dö från englarne;
Och blifva DET, som intet öga sett, och intet öra hört”
                                      Rumi

(Citat av Rumi, nr 1 tolkat av Torbjörn Säfve, nr 2&3 av Eric Hermelin)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar