14 maj 2013

Miljön och konjunkturen

Det hävdas ibland att ekonomisk kris eller bara en vanlig lågkonjunktur är bra för miljön på det sättet att koldioxidutsläppen minskar, och så även andra skadliga utsläpp, genom att industrin går ner i varv och befolkningen inte har råd att åka bil lika mycket.
       Andra effekter på miljön kan vara mindre goda. En artikel i Huffington Post beskriver hur den grekiska krisen med chocklåga löner och höjda skatter på el och vissa typer av bränsle lett till en massiv ökning av vedeldning i Grekland, med påföljande partikelutsläpp i luften och till och med smog i städerna. Enligt miljöministeriet har 13 000 ton skog avverkats illegalt under förra året.
       Bilåkandet har definitivt minskat i Grekland, men den miljövinst man gjort riskerar att ätas upp av andra problem som krisen bär med sig. Krönikören i Huffington Post hävda att fattigdom är miljöns värsta fiende, och bara en välmående ekonomi kan göra de åtgärder som krävs för miljön. Hans titel anger att han arbetar för Competitive Enterprise Institute, så någon fullständigt opartisk betraktare är han ju inte, det måste man komma ihåg.
       I en statistik över länders CO2- utsläpp per innevånare kan man se att i botten med lägst utsläpp ligger de flesta afrikanska länder, lite högre upp de fattigaste asiatiska. I topp ligger oljeländerna. Däremellan den utvecklade världen, med stora skillnader sinsemellan, där vissa europeiska länder har dubbelt så höga utsläpp som andra. Sverige är ett av de länder i den rika världen som ligger allra bäst till - vi är på nivå med medelinkomstländer, och inte alls med de höginkomstländer som vi tillhör.
  (Om man läser tabellen - ha tålamod med att skalan bara syns i botten, och att länderna nämns på norska: Hellas betyder Grekland, och Kypros Cypern, förstås!)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar