16 maj 2013

Påven Frans och pengarnas diktatur

Ekonomin dikterar våra liv, säger påven Fransiscus, och den saknar verkligt mänskliga mål. De fattiga får kämpa för sina liv, alltmedan vi fortsätter att tillbe den gyllene kalven. Pengarna ska tjäna oss, inte styra oss, fortsätter han. Reformer krävs. Tack, Fransiscus!
       Alltmedan eurozonens södra del sitter i ett järngrepp av skuld och besparing, med minimalt demokratiskt spelrum, ska vi luras att tro på eurons framtid, på att allt bara kan fortsätta som förut, tro på mer av samma sak. Afrika och delar av Asien är ännu fångar i fattigdom och underutveckling, men det gamla Europa mer och mer offer för sin egen stagnation. Inte kan mänsklighetens mål vara en fungerande valuta eller en stor union, hög tillväxt och låg inflation. (Inte ens detta har vi förstås, vi har att leva med illusionen och hoppet om allt detta.) En mänsklig värld behöver byggas på andra värden och andra mål.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar