26 februari 2013

Snabb vabb

Försäkringskassan. Varför lägger ni skattepengar på TV-reklam! Tror ni inte folk kan vabba ändå? Kanske kan man berätta på hemsidan hur man gör, till en arbetskostnad av tio kronor. Eller vill ni bara visa för stadsborna att det finns de som jobbar i industri ännu 2013? Åtminstone på film. Är det folkbildning? Synd bara vad den kostar. Förskingringskassa.
       Undrar hur uträkningen gick till. Om man satsar på en fin reklamfilm -  skådespelarnas mimik är utmärkt, och gjuteriet ser inte ens fejkanimerat ut - så ökar man marknadsandelen av snabb vabb och då tjänar man oerhörda pengar. Nej visst nej, man har redan vabbmonopolet i hamn, och det bara kostar.
       En myndighet är ingen schampotillverkare och reklam-TV inte detsamma som ett demokratiskt samtal. Ökat förtroende hos medborgarna kanske man kan få genom att sköta sitt myndighetsutövande. Det är förstås tråkigt i jämförelse med att visa upp gulliga karlar som tar hand om sina barn, och lansera ord som vabbruari som kan hamna i nyordlistan och vinna höga medelklasspoäng.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar