31 januari 2013

Månggifte 2 - Mammas utbildning och barnets hälsa

Under 1970-talet började betydelsen av mammans utbildning för barnets hälsa att uppmärksammas, och 1979 kom epidemiologen J C Caldwell med en studie över barnadödligheten i Nigeria som visade att av alla samhälleliga faktorer var mammans utbildning den viktigaste. Den var viktigare än rikedom och viktigare än sjukvård. Även typen av äktenskap hade betydelse, monogami verkade gynnsammare än polygami. I ett monogamt äktenskap är kvinnans ställning, och därmed även barnets, starkare, menar Caldwell. Han beskriver hur kvinnorna går från att skämma bort sina barn till att istället skydda dem. Dessutom tycks högutbildade kvinnor sällan leva i polygami. Utbildning ger kvinnor en status de inte haft förut, och i sin nya roll tar de med sig barnen in i en betydande roll i familjen. En kvinna med utbildning förväntas inte heller av omgivningen att alltid följa traditionerna.
       Utbildning har en stor betydelse för hälsan i allmänhet, en betydelse som  inte kan reduceras till förmågan att ta till sig hälsoråd. Viktig är också kunskapen att söka rätt vård och kunna hävda sig gentemot sjukvårdspersonal. Utbildning ger dessutom både bättre jobb och bostad, social status och självkänsla, kanske också ett livgivande intresse.
       Är det då bara formell utbildning som räknas, eller kan studiecirklar, aktivitet i föreningsliv och egen läsning och lärande betyda något? En kvalificerad gissning är att det gör det, även om de stora epidemiologiska studierna tittar på råa data som antal år i skolan, eller om man är läskunnig eller ej.
        Michael Marmot har i en legendarisk studie av statsanställda i England (Whitehall-studien) kunnat visa på att hälsan stiger med statusgraderna i jobbet. Att vara en klass högre i Whitehall betydde mer för hälsan än att vara rökfri. Han skriver även i sin bok Statussyndromet om hur de skådespelare som fått en Oscar lever flera år längre än de som nominerats men inte fått någon.
        Är då det väsentligaste man kan göra för sin hälsa att sluta med transfetter, ta trapporna och dricka grönt te?  Njae, forskningen stöder snarare att man ska försöka få en Oscar, syns det omöjligt kan man ju utbilda sig, yrkesmässigt eller akademiskt eller på vilket sätt man vill, sluta röka är ju inte fel  eller gå ner i vikt, men framför allt ska man bilda sig, och kanske redan idag slå sig ner med en bok om mänsklighetens historia. 

Artikel: Caldwell JC. Education as a Factor in Mortality Decline. An Examination of Nigerian Data. Population Studies. 1979; 33(3):395-413.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar