19 januari 2013

Utplåna minnet av kloak

Homeopatiska preparat av till exempel giftig murgröna eller berlinmur (ja!) späds ut någon miljard gånger för att på så sätt få sin starkaste effekt. Vid det laget kanske det inte återstår en enda molekyl  av substansen i spädningen, men verkan ligger i att vattnet minns vad det blandats med, enligt homeopatisk expertis.
       Förnuftsdrivna människor som representanter för Vetenskap och Folkbildning (VoF), också känd som hundbajsklubben, kommer nu att hävda att vatten inte har något minne! Självklart. Det vill säga, det finns inga bevis för att vatten skulle ha minne.
      Om vatten i själva verket hade ett minne vore homeopaternas problem mycket värre än att behöva gaffla med hundbajsare. Hur stänga av de icke medicinska minnena hos vattnet? Minnet att vara saft med smulor av kanelbullar i, minnet av jord, te, vattenbufflar, allt detta havssalt, och naturligtvis - fekalier. Ta bort minnet av lukten av skit, hur gör man det? Himmel.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar