2 juli 2013

Dysfunktion

Varför är vissa byråkratier dysfunktionella? Vissa samhällen rentav? Världsbanken anger Sverige som ett av de länder med den effektivaste statsapparaten i världen. Grekland däremot ligger relativt lågt bland utvecklade länder, men inte extremt lågt i ett globalt perspektiv.
      Internationella Valutaunionen (IMF) uttrycker i sin grekiska rapport förvåning över hur dysfunktionell byråkratin visat sig vara i Grekland - mer ineffektiv än man kunnat vänta sig utifrån Världsbankens effektivitetssiffror. Förändringar och reformer har visat sig vara nästintill omöjliga att få genomförda. Man skriver att "administrative capacities in Greece do appear to be extremely weak" (punkt 50).  Försiktigt antyds att man kanske borde ha anat detta innan, utifrån erfarenheter från tidigare samarbeten med Grekland. Detta tycks dock inte ha brutit igenom den programmatiska optimismen i projektets början.
       Alla som besökt den grekiska vardagsverkligheten bara några meter utanför turistghettona vet hur illa saker brukar fungera, från högt till lågt. En busstidtabell för maj förväntas gälla i juni också, åtminstone kanske och ungefär, och med en massa skrik och gap.
       Byråkratin är dysfunktionell. De olika myndigheterna och institutionerna tycks inte ha styrsel  över sina lägre nivåer. Det gäller inte bara de fall då anställda medvetet protesterar mot demokratiskt tvivelaktiga beslut, till exempel det att stänga ner sändningarna från den statliga televisionen nyligen. De anställda vägrade då lämna TV-huset och fortsatte att sända på webben. Ett domstolsbeslut gav dem senare rätt, och bedömde den snabba nedstängningen som lagvidrig. Men det handlar också om ren desorganisation.
       Varför är Sverige så effektivt och Grekland så ineffektivt? Finns det kanske dolda fördelar i ineffektiviteten som vi inte insett i Sverige, eller är den bara en förlust för alla inblandade? Jag har inte svaren på de frågorna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar