7 juli 2013

Post mortem Irland

På senaste tiden har man börjat riva upp eurozonens gamla döda räddningsprojekt ur mullen för att se vilka sjukdomar de led av, kanske rentav fastställa dödsorsak.
       Irland, som nyligen hamnat i ännu en svår ekonomisk nedgång, får nu handskas med betänkligheter om man gjorde rätt i att låta skattebetalarna stå för bankräddningar 2008. Inspelningar av telefonsamtal mellan chefer på Anglo Irish Bank har läckt ut, och visar att man från bankens ledning medvetet förde allmänheten och parlamentet bakom ljuset genom att inte avslöja hur stora förlusterna verkligen var. En av de högsta cheferna resonerar som så att om förlusternas storlek blev känd, kanske man från samhällets sida skulle tro att man hade ett val. 
       Vi ska inte bara tro att vi har ett val. Vi ska vara övertygade om att vi har ett val. Island räddade inte sina banker, och ön har inte sjunkit som ett förlorat Atlantis. Även på Cypern gjordes ett annat val och man frös banktillgångar över 100.000 euro där. När det inträffade beskrevs det som ett undantag, men senare lagförslag inom EU tyder på något annat. Nu planeras för en lagstiftning där investerare i banker och de med stora tillgångar får ta de största smällarna. Det skulle i så fall innebära slutet på de urskillningslösa och vettlösa bankräddningarna. Låt oss hoppas.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar