1 juli 2013

Exodus

2010 var det krisens år då Internationella Valutaunionen (IMF) i Grekland begynte sitt Stand-By Arrangement som ett räddnings/låneprogram kallas på nyspråk. Tre år efteråt publicerades de först hemliga resultaten av den verbala obduktion man genomfört på programmets lik.
       Man talar i obduktionsrapporten bland annat om den ändå tänkbara möjligheten att Grekland ställt in sina betalningar 2010, gjort statsbankrutt och i så fall antagligen obönhörligt startat ett kaotiskt uttåg ur eurozonen. Varför valde man inte den vägen?
      IMF anger ett par klart mätbara ekonomiska skäl: en exodus ur euron skulle troligtvis ha orsakat panikartade uttag ur bankerna. Grekland hade dessutom sedan första halvåret 2010 gjort sig omöjlig på den privata lånemarknaden. Inga lån gick mer att ta. Man hade behövt stå på egna ben för att kunna göra sig helt omöjlig i eurozonen, och det kunde man inte. Det som skulle ha krävts var en  primär budgetbalans - dvs att inkomster och utgifter före ränte- och skuldbetalningar gick ihop. Där var man inte på långa vägar 2010 - extrema ingrepp i statsbudgeten hade krävts för att kunna stå fri från både skuld och hjälp, och detta skulle enligt IMF ha lett till en ännu större krympning av BNP än den vi faktiskt sett.
       Någon gång 2012 eller 2013 anses Grekland uppnå primär budgetbalans och skulle teoretiskt sett kunna be både trojkan och eurozonen att flyga och fara. Inget tyder dock på att det håller på att hända.
       IMF tar förstås inte upp moraliska, politiska och militära skäl. Hur mycket moral ett land eller själva europeiska unionen har är en helt okänd faktor, men att det kan finnas säkerhets-politiska överväganden i Greklands fall tas upp i en kommentar i maj i år i Kathimerini . Grekland ser EU-medlemskapet som ett skydd mot geopolitisk isolering, skriver man. NATO har tidigare hjälpt Grekland mot Turkiet, men med mindre NATO-närvaro i Europa förväntar man sig att EU-grannarna griper in om de ständiga gränskonflikterna med Turkiet trappas upp till något riktigt allvarligt.
       Fransk och tysk militär mot Turkiet, för att skydda Grekland? Är detta något man ens kan föreställa sig utanför det grekiska självmedvetandet? Om detta är skälet att stanna i eurozonen, är det inte ett riskabelt självbedrägeri?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar