26 april 2013

Uppsala förbereder sig


Vatten metervis över havsnivå

med avspärrningar och barrikader för den översvämning som hände i förra veckan. Cykelvägar avstängda, aqua fences uppställda mot staketen vid Fyrisån.
       Vattenmassorna syns tydligt på bilderna.
StormvågorOm snön börjar smälta på Svalbard och rinner hitåt är vi väl förberedda. Ingen kan säga något annat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar