29 juni 2013

Brandvägg

I krisens år 2010 var en av Europas minsta ekonomier på väg att föröda hela europrojektet. Hade Grekland lämnat euron, gjort statsbankrutt eller fått en tidig skuld-avskrivning hade effekterna kunnat spridas över hela kontinenten. Bland annat om detta skriver Internationella Valutaunionen (IMF)  i sin rapport om "räddningsprojektet" för Grekland. Åtgärderna som vidtogs då var framför allt menade att hejda denna löpeld innan den nådde centrum och skadade kärnan av den eurofinansiella verkligheten. Man bistod Grekland med enorma statslån. Man sköt upp skuldavskrivningen i två år. Man byggde en brandvägg och lät Grekland brinna. Länge leve euron!
       På 1960-talet var det ett litet land i Asien som beskrevs som den första dominobrickan i en rad, som om den föll skulle få alla de andra att falla. Föll Vietnam för kommunismen, skulle resten av Asien följa, menade man i USA:s högre kretsar. Att jätten Kina redan var kommunistiskt kunde man kanske inte ändra på, men övriga Asien måste man rädda. Så var det när en smal landremsa mot Stilla havet fick en roll i världspolitiken. Sedan kom det vietnamesiska folket att visa världen exceptionellt mod och integritet och besegra inkräktarna.
       Kommer Grekland i själva krisens epicentrum att kunna uppamma ett sådant mod och en sådan integritet att man kan visa Europa vad demokrati är, vad en människa är? Man har gjort det förr.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar