24 juni 2013

Ekonomin som vetenskap

Internationella Valutaunionen (IMF) har i sin rapport om Greklands "räddning" erkänt en rad missgrepp, bland annat att man gravt felberäknat multiplikatoreffekten (fiscal multiplier). Om man skär ner på offentliga utgifter och dessutom höjer skatter får man visserligen den statliga budgeten mer i balans, men samhällsekonomin minskar samtidigt. Den krymper med alla euro man sparat in, och en hel del till, eftersom både konsumtion och offentliga investeringar stryps, och privata företag förlorar business i det dåliga klimatet.
        IMF räknade i fallet Grekland med att för varje sparad euro i statsbudgeten skulle ekonomin dessutom krympa med en halv euro till. Man antog att multiplikator-effekten var 0,5 står det i rapportens punkt 41. (Ordagrant assumed). Sparar man en miljard får man alltså multiplicera den med 0,5 och får en halv miljard ytterligare i krympt ekonomi. Senare har man fått revidera den ursprungliga antagandet och antar nu att multiplikatoreffekten snarare är 1. Hur man har kommit fram till dessa siffror anges inte.
        Det är bara astrologer som kan förutsäga framtiden, så man ska inte anklaga ekonomerna för att ha misslyckats, men man kan anklaga dem för att försöka förutsäga framtiden och för att göra det på så lösa grunder. En felräkning på 100% alltså, eller rättare sagt ett felantagande. Är detta en vetenskap?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar