25 juni 2013

Intäkter av en tänkt privatisering

Internationella Valutaunionen (IMF) har i sin rapport om Greklands "räddningsprogram" presenterat en rad märkliga siffror. Bland annat var det så att någon ( kanske IMF själv) i den fjärde revideringen av programmet höjde de tänkta inkomsterna från privatiseringen av Greklands nationella tillgångar från 10 miljarder euro till 50 miljarder. Hade alltså någon gång under de två år programmet pågick landets tillgångar femdubblats i värde?
       Kanske inte. En lakonisk rad i punkt 29 som försöker beskriva sammanhangen talar om att vid den femte revideringen, då tillgångarnas värde återigen skrevs ner, hade man börjat en skuldavskrivning som gjorde att de tänkta privatiseringsintäkterna inte längre betydde så mycket för skuldens "hållbara nivå". På svenska: så länge Greklands statsskuld inte alls var avskriven måste man föreställa sig stora möjliga inkomster av privatisering för att kunna tänka sig att skuldnivån år 2020 skulle ligga på en "hållbar nivå". När skulden väl hade börjat avskrivas i vissa delar kunde man tillåta sig att tvivla på att landet skulle inbringa så stora summor på auktion.
       Detta är den ekonomiska vetenskapen i ord och handling. Vad som är en "hållbar nivå" av skuld anger IMF som 120 % av BNP år 2020, vilket många redan kritiserat som fullständigt godtycke.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar