28 juni 2013

En försenad skuldavskrivning

När Internationella Valutaunionen (IMF) inledde sin verksamhet i Grekland 2010 ville man helst börja med en partiell skuldavskrivning, det man kallar en debt restructuring. Så brukar man vanligtvis börja sina räddningsmissioner, enligt IMF:s egen rapport som nyligen släpptes ut i ljuset.
       Varför gjordes det inte i Grekland? Den politiska viljan saknades inom EU och ministerrådet, säger IMF, i en kommentar som skapat rubriker om oenighet inom trojkan. I det politiska klimat som rådde 2010 var en grekisk skuldavskrivning i vilket fall inte möjlig. Den moraliska risken anförs - om en skuldsatt plötsligt kan befrias från sin skuld kan det få andra att tro att de inte behöver ta ansvar för sina handlingar. Bankerna är ett annat skäl. Avskrivna skulder blir till förluster för bankerna, och i det moderna Europa tar inte banker smällar för samhället, det är det offentliga som tar smällar för bankerna. Det tredje, det tyngsta och det värsta skälet var att risken för smitta var överhängande. Faller en faller alla. Greklands skuld hade kunnat förvandlas till en tysk, amerikansk och framför allt fransk skuld, och då hade även värdet av andra euroländers statsobligationer varit i fara.

Valet för Grekland stod mellan en statsbankrutt eller att fortsätta som om en skuldavskrivning kunde undvikas, skriver IMF. Detta som om pågick i två år tills illusionen brast och verkligheten i form av en delvis avskrivning av skulderna trängde sig på.
       Vid det laget hade många av skulderna bytt ägare. Privata kreditgivare hade minskat sin utlåning från cirka 320 miljarder euro till mindre än 100 miljarder, medan offentliga kreditorer tagit deras plats och ägde en skuld på bortåt 225 miljarder. Det som tidigare skulle ha blivit privata förluster var nu framför allt offentliga. Åtstramningarna blev större än de behövt bli med en tidigare skuldavskrivning.
       Spridningen i Europa blev liten, förutom till Cypern, som om själva språket och närheten slagit upp en dörr i den brandvägg eurozonen så nogsamt byggt upp runt Grekland. De förluster cypriotiska banker gjorde på den grekiska skuldavskrivningen förvärrade den redan pågående krisen där, som sedan 2013 fullständigt rupturerade. Men euron klarade sig, märkligt skadeslös.
     

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar