18 juni 2013

Strypgrepp på Europa

Francois Hollande må hävda att eurokrisen är över när han träffar japanska investerare, men övertygar han någon? Med en eurozon skuldsatt upp över öronen och en tillväxtbaserad ekonomi med knappt någon tillväxt?
       Internationella valutaunionens (IMF) Greklandsrapport visar på problemen. Trojkans "räddningsprogram" nådde en bit på väg. Man lyckades reformera pensionssystemet, höja skatterna och framför allt hålla Grekland kvar i eurozonen och därmed hejda den smittspridning som var valutaunionens stora skräck. Vad man inte lyckades med var att få ekonomin att faktiskt fungera.
       Konkurrenskraften var låg - man lyckades sänka lönerna, men inte höja produktiviteten. Bytesbalansen var skev - man lyckades strypa importen, men inte öka exporten.
       IMF har själva kritiserat Storbritannien tidigare i somras för att gå för hårt fram med inhemska besparingar och därmed tvinga ekonomin att gå på sparlåga.
       IMF tycks mest förvånade över resultaten i Grekland. Man kan sammanfatta deras inställning så här: Vi har varit framgångsrika med att strypa ekonomin, och märkligt nog tycks den nu vara död.   
       Det behövs något som kan få liv i den stora stagnation man numera kallar Europa, annars kan vi aldrig säga att krisen är över.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar