10 juni 2013

Tobak - en av världens värsta massmördare

Medan en omtalad och brutal massaker dödade 16 personer i mars 2012 i Afghanistan, så dödar tobak 90.000 människor i samma land. Per år.
       90.000. Det är 16% av alla dödsfall, och även om det kan låta mycket och är en hög siffra för Asien, så ligger dödstalen på samma nivå som i Europa och Amerika, allt enligt WHO:s rapport från 2012.
       Tobak är en av historiens värsta massmördare. Den figurerar i bakgrunden till fem eller sex av de tio vanligaste dödsorsakerna i världen.
       En amerikansk antirökkampanj som sänds som om den vore TV-reklam tar fasta på de mest extrema skadeverkningarna av tobaksrökning. Den visar bland annat en kvinna som steg för steg plockar av sig peruken, tar ur löständerna, kopplar loss benprotesen och slutligen tar bort den högtalare från struphuvudet som gör det möjligt för henne att tala. -Spela in din röst medan du ännu har någon, säger man i ett annat inslag.
        WHO:s rapport från 2012 räknar inte in dödsfall av passiv rökning, inte heller barn eller unga vuxna under 30 år. Det är ovanligt att man dör av egen rökning före 30 års ålder, men barn och unga ingår i de 600.000 som varje år dör av passiv rökning, enligt en annan uppmärksammad WHO-rapport från 2010. Då luftvägsinfektioner är en av de stora barnadödarna i världen och rökinhalation förvärrar luftvägsbesvär, så spelar passiv rökning en stor och destruktiv roll för den globala barnhälsan.
       Rökning är ändå omgivet av en stor social acceptans och få, om ens några, religiösa tabun. Dess starka beroendepotential är välkänd. Det är en dörr man lätt tar sig in igenom på skoj, men som när man vill ut kan visa sig vara igenmurad.

       Rökning har något harmlöst, glatt över sig. Det är roligt att röka, det piggar upp en, det smakar gott till kaffet. Man koncentrerar sig bra på sin läsning, känner sig smart och röken på en promenad bildar en romantisk ridå mot höstlöven. När man slutar kommer en del av livsmeningen att sippra bort för evigt.
       Indianska källor, säkert apokryfiska, beskriver rökning som en kontakt med andevärlden. Att kedjeröka skulle då kunna ses som att busringa till änglarna - man bara driver med dem, och lyssnar inte heller. I själva verket sysslar man med att sakta mörda sin kropp med sammandragna kärl och nedsatt syretillförsel. Att röka är ett av de mest socialt accepterade sätten att begå självmord. I Europa, USA och Australien har man de senaste åren alltmer förtagit chansen att döda andra med cigarretter, och drivit ut rökarna på trottoarer och balkonger där de visserligen kan irritera andras luftvägar och luktsinne, men inte åstadkomma mycket bestående skada. Sig själva däremot är de fria att förtära.
       WHO har länge drivit frågan om helt neutrala cigarrettpaket till tobaksbolagens förtvivlan. Inga färger, loggor, speciella storlekar eller smaksättning på cigarretter skulle få locka rökare. Cigarrettillverkarnas motstånd talar för att det skulle kunna bli effektivt. Bolagen har lagt stora pengar och åratal i domstolar på att försöka hindra Australien att införa lagstiftning om neutrala paket. Den kampen har man nu förlorat.
       WHO vill gå ett steg längre och ha bildvarningar på paketen, men den politiska viljan till detta tycks ännu så länge bara finnas i några få länder.
       Riskerna med tobak beskrivs ibland som ett lotteri - antigen få man lungcancer eller inte - vilket det ligger en viss sanning i. Har man tur med sina gener kan man röka upp 35.000 tobaksfält utan att få lungcancer någonsin. Men de andra följderna? Det för tidiga åldrandet, den strypta blodcirkulationen, med påföljande nedsatta allmäntillstånd och kondition. Riskerna för stroke, hjärtinfarkt och andra cancertyper än lungcancer. Infektionskänslighet, nedsatt fruktsamhet, benägenhet att bilda blodproppar, nedsatt lukt- och smaksinne, heshet, impotens. Och KOL, rökarnas egen invaliditet. Alla rökare drabbas av något.
       Naturligtvis finns det stora pengar inblandade. Tobaksindustrin är notoriskt generös med reklampengar, såväl som att hyra in forskare och jurister. Vinsterna är enorma. Och priset? Sex miljoner döda per år. Host host.
       Först äta en god middag, ta ett glas kanske, eller kaffe; sedan tända en cigg för att dra in den ljuva röken som gör en lycklig och tar bort övermättnaden, gör en närvarande och skarp, fast lugn samtidigt. Det är lugnt. I Sverige dör bara 13.500 per år av rökning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar