26 juni 2013

Projektionen av en skuld

Internationella Valutaunionen (IMF) har i sin rapport om Grekland och sitt engagemang där visat på hur man beräknar inte bara landets nuvarande skuld utan även den framtida skulden. Den nuvarande statsskulden brukar i Grekland såväl som i resten av världen beräknas som procent av BNP. En grafisk framställning av eurozonens statsskulder som BBC tillhandahåller visar att alla euroländer utom Grekland ökat sin skuld 2012 jämfört med 2011. Mer om detta senare. Det mest skrämmande med dessa färgade kurvor är den höga skuldsättningsnivån i hela eurozonen (med det lilla undantaget Estland), och den obrutna trenden uppåt.
Man ska aldrig ge mat åt tiggare.
Då kommer de bara tillbaka.
       Medan BBC bara gör kurvor av torra redan inträffade fakta hämtade från Eurostat så roar sig IMF som sanna ekonomer med att göra projektioner in i den okända rymd som kallas framtiden. I punkt 30 av deras rapport visar man på hur en av de reviderade prognoserna för skulden skenade iväg till 180 % det magiska året 2020. Detta får inte ske då den kanoniska nivån är satt till 120 % år 2020 för att skulden ska betecknas som hållbar.
       Turligt nog inträffade en skuldavskrivning år 2012, av IMF kallad debt restructuring och av den vulgära världspressen nämnd haircut. Efter denna klippning pekade kurvan in mot de fantastiska 120 procenten igen år 2020, precis som den första kurva IMF gjorde under programmet! Inget därmed sagt om orsak och verkan som här liksom i de flesta fall i livet är okända för de dödliga. Man kunde lika gärna fråga katten.
       Med ordningen återställd kan IMF och hela trojkan hävda att Greklands skuld visserligen inte är hållbar just nu, men den kommer att bli det i nådens år 2020. Om nu inte BNP envisas med att fortsätta krympa i svältdieternas Europa, vilket får skulden att se större ut. Eller om något annat inträffar. Landar skulden på någon annan siffra därborta i det okända som vi kallar framtiden, kan vi trösta oss med att 120 % ändå var en helt godtycklig nivå, precis som år 2020 är ett godtyckligt år.

1 kommentar:

  1. Du skriver så väldans skickligt och roligt. Bilden passar mycket bra in!

    SvaraRadera