25 mars 2013

Afrodites ö är slut som skatteparadis

Enligt det nya avtal som Cypern ingått med trojkan kommer de besparingar som ligger under 100 000 euro i cypriotiska banker att skonas, i enlighet med de vanliga bankgarantierna inom EU. Allt överstigande 100 000 euro däremot kommer att frysas på kontona, och beskattas med en ännu okänd skattesats - det talas om så mycket som 30 eller 40%.
       Oavsett om detta går igenom i parlamentet eller inte så är Cypern nu slut som skatteparadis - inga pengatvättare kommer att vilja sätta in sina pengar där igen. Ordföranden för eurozonens finansministrar, Jeroen Dijsselbloem, sa att mönstret hädanefter för bankräddningar kommer att bli att se efter vad banken själv kan åstadkomma. Marknaden började då darra på manchetten och spilla ut kaffe på tangentbordet, men sånt går ju att torka upp.
     Förhoppningsvis går Cypern en ljusare framtid till mötes än Grekland, med något sorts bevarande av samhälle och välfärd, trots att svårigheterna är stora.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar