12 mars 2013

Kris är ett grekiskt ord

Krisis är det grekiska ord som betyder särskiljande eller avgörande. Som medicinsk term betecknar det en plötslig stegring till en avgörande punkt i en svår sjukdom då man antigen blir friskare eller dör. Dess motpol är inte utveckling, utan lysis - lösning eller upplösning - som ett stilla tillfrisknande genom en sakta sjunkande feber.     
       Ordet kris används om vad som helst eller intet, men relevans får det först när det inte bara benämner "dåliga ting", utan en situation som drivs till sin vändpunkt, (alltså den kritiska punkten), vilken sedan avgör den följande utvecklingen.
        Finansiell kris beskrivs i Wikipedia som att tillgångar förlorar sitt nominella värde, det vill säga det värde man trodde att de hade, det värde en marknad vid ett visst tillfälle tillskrivit dem. Nästan alla finansiella kriser kan beskrivas på detta sätt: bostadsbubblor som spricker, börskrascher, valutakriser, de nära-bankkonkurser som västvärlden sett så många av de senaste åren. Bostäderna, aktierna, valutan, lånen har inte haft de värden man velat tro att de haft och räknat med. En specifik typ av kris, statsbankrutten, ser annorlunda ut åtminstone på ytan. Den uppstår då en självständig stat inte kan eller vill betala sina lån. Under ytan kan dock ligga samma värdeförrinnande: statens tillgångar har visat sig inte ha det värde man velat tro, den vackra BNP-tillväxten var byggd av luft, består av lån och inte produktion, och staten tvingas ut på uppdrag att rädda banker, företag och bostadsägare vars tillgångar inte längre håller uppe sitt värde.
       Lyckligt det land som får förbättra sin ekonomi lugnt och sakta, under lysis istället för krisis! Slippa sälja ut billigt elverk och vattenverk, järnväg och flygplatser, öar och tempel, olja och gas. Slippa hungerns kaos. Slippa vara Grekland.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar