31 mars 2013

Varför har du så stora öron, mormor?

Amerikanerna bryr sig inte mycket om Europa. Därför kan de vara brutalt uppriktiga om den ekonomiska situationen här. Forbes skrev utan omsvep för ett år sedan att inget i räddningspaketen till Grekland gör något för att rädda Greklands ekonomi, utan är till för att stabilisera euron och banksystemet. Möjligtvis, fortsätter New York Times, vill trojkan bygga en brandvägg så att Grekland verkligen en dag kan krascha och brinna utan att elden sprider sig till tyska banker, eller franska. Den dag Grekland inte hotar eurozonen är man fri att lämna den fina gemenskapen i zonen utan att bli saknad av någon.
       Pengarna från EU, Europeiska Centralbanken och Internationella Valutafonden svischar tillbaka praktiskt taget ovikta till trojkan. De som ger lånen nu har också köpt gårdagens lån,så pengarna går i retur till den som lånar ut dem, med ränta förstås. Låneavtal och specialkonton gör att ingen onödigt stor del ska gå till löner och pensioner, utbildning och hälsovård. Eller till att bygga upp Greklands ekonomi.
       Inte mycket har hänt på ett år, förutom att Grekland något oväntat fick ett högre kreditbetyg i vintras. Skulden, den har ökat.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar