27 mars 2013

En stilla vecka i hjärtat

Nu är det stilla veckan, kanske inte utanför, för livet är stökigt. Livets själva uppgift verkar vara stökighet, för att pröva oss vad vi tål och orkar, för att se om vi går in i självförstörelse. Och ibland gör vi det.
       Men ibland går vi bara in i glädjen, eller den besöker oss utan speciella skäl. Man kan bygga sig en stilla vecka i hjärtat, och be för de sjuka, be för eurokrisens offer, be för krigens offer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar