30 mars 2013

Globalisering del 134 - sjukvårdens migrantarbetare

Även sjukvården globaliseras. BBC rapporterar att sjuksköterskor och läkare är bland de 20 yrkesgrupper som eftersöks mest globalt, bland de 200 miljoner internationella migrantarbetare som hittills finns världen över.
       På svenska sjukhus samsas man sedan länge många nationaliteter tillsammans, för även om hierarkin undersköterska, sjuksköterska, underläkare, överläkare är stenhård, så har hierarkier som finns i andra delar av samhället närmast utplånats i sjukvården - här är man varken jude eller grek, man eller kvinna, utan alla bara slav under arbetet.
       På ett norskt äldreboende på landsbygden kan man bland personalen finna svenskar och danskar (tillfälligt inhyrda), afghaner (flyktingar), thailändare (ingifta), koreaner (rekryterade) och även en del norrmän (infödda).
       Norska bemanningsföretag bjuder över varandra och sig själva i sin iver att få svenskar på fall: man ger förutom en generös timlön i norsk valuta även sjukhustillägg, sommartillägg, prinsesstillägg (sic!: under den svenska lillprinsessans första sex månader), samt nattillägg, och tilläggas bör att den norska natten börjar klockan 17. Dessutom tillkommer betalda flygresor och bostad.
       Även Sverige är en rekryterare av personal. På TV för några år sedan kunde man se folk från Strömsund som for till Uzbekistan för att rekrytera läkare. De lyckades, och det kan man kalla en win-win-situation: vårdcentralen fick sin personal, uzbekerna ifråga fick en framtid och bra lön. Förlorare bara ett fattigt land som utbildat läkare för att sedan mista dem. Det här är tyvärr alltför ofta situationen i världens mindre privilegierade trakter.
       I Grekland har man de senaste åren fått uppleva en formlig exodus av läkare. En av läkarnas fackföreningar har ensam förlorat 4 000 medlemmar till utflyttning de senaste tre åren. Besparingar i sjukvården, men också en ohejdad utbildning har gjort att många grekiska läkare går arbetslösa med mindre än att de emigrerar. Sverige som i gengäld utbildat för få är en tacksam mottagare av dessa läkare vars utbildning grekiska skattebetalare stått för. Sverige, och andra nordliga länder, rekryterar öppet läkare och sjuksköterskor under jippon på hotell i Athen.
       Å andra sidan finns det de med oräkneligt större resurser som raggar på svensk sjukvårdspersonal, nämligen oljestaterna på arabiska halvön. Deras behov av personal är liksom Norges stort. I Qatars huvudstad Doha pågår ett sjukhusbygge finansierat av vad som sägs vara världens största donation - 50 miljarder kronor från Qatar Foundation. Till detta sagoslott i betong vill man rekrytera världens bästa personal. I gengäld är man beredd att ge skattefri lön, fri möblerad bostad, fria resor till och från hemlandet såväl som till och från arbetet, gratis privatskola till barnen, sjuk- och tandvård, bonus och semester. Vill man bli smutsigt rik är detta platsen att vara på. Och ändå kan Doha News puffa för fyra nästan gratis saker att göra i Qatar under helgen.
       När fotbollsspelare ska flytta blir de sålda för stora pengar. Välutbildad och erfaren sjukvårdspersonal försvinner för ingenting. När rika länder rekryterar, öppet, medvetet och under lång tid, från mindre rika länder, borde de rimligtvis betala för det, en procentandel på lönen kanske, till det land som bekostat utbildningen. Enligt Dagens Medicin (20 mars) har mer än hälften av de läkare som nu får legitimation i Sverige utländsk utbildning. Det kan röra sig om svenskar som utbildat sig i exempelvis Polen, om flyktingar eller nordiska migranter. Men också om gratis rekryterade yrkesmänniskor från mindre rika länder än vårt. Skäms vi? Det finns inget som tyder på det.

1 kommentar: