18 mars 2013

Påven Frans och millisekunder av lycka

Den nye påven Fransiscus har sagt att han vill ha en fattig kyrka, för de fattiga. Äntligen! Det som borde ha sagts hela tiden dessa tvåtusen år. Fred, säger Frans, respekt för naturen. Sanning, godhet, skönhet.
       Han ger en bild av en mänsklighet som går att lita till, innan vi börjar med våra trix igen. Några millisekunder av lycka, av oförställd glädje. Kanske kan vi åstadkomma något bättre än detta. Kanske kan vi leva flera minuter, timmar igenom i sanning, godhet, skönhet.
       Tala med Gud. Predika för småfåglarna.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar