1 mars 2013

Krigets sorger

Nestor ropar till argiverna:
"Nej, låt oss döda så många vi kan! Det blir tillfälle sedan
för er att avklä i lugn och ro alla lik deras vapen."
Det trojanska kriget, skildrat i Iliaden, skildrat i medlidande med de stupade trojanerna, där varje stupad man beskrivs med namn som någons son, någons broder, någons vän; stundom beskrivs som boende i en välbyggd stad, i ett gästfritt hus, ärad av alla. Och ändå återstår bara fasan, krigets fasa.
(Iliaden av Homeros, Sång 6, rad 70f, tolkning Ingvar Björkeson)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar