19 mars 2013

Förblindelsen

"Äldsta dotter är hon till Zeus [........]
som kan förblinda envar och har mjuka fötter som aldrig
vidrör marken, hon vandrar tyst över människors hjässor
och kollrar bort oss - en av två lyckas alltid hon snärja."
Kung Agamemnon talar om den blindhet han själv drabbats av, och likaså Achillevs, den gudalike. Raseriet har slitit hårt i dem båda, därför är otaliga greker döda i kriget, men också trojaner. Gudarna kan heller inte hålla sams, utan står på olika sidor i kriget.
(Iliaden av Homeros, Sång 19 rad 91f, tolkning Ingvar Björkeson)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar