26 mars 2013

Förlig vind

"Som när en gud sänder förlig vind åt längtande sjömän
sedan de länge och mödosamt med slipade åror
piskat ett ändlöst hav tills lederna domnat av trötthet"
Man behöver arbeta, men också hoppas på den förliga vind som hjälper en framåt.
(Iliaden av Homeros, Sång 7 rad 4f, tolkning Ingvar Björkeson)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar