7 mars 2013

The Equality Trust

Jämlikhet i ett land leder till bättre hälsa - för hela befolkningen. Detta hävdar The Equality Trust (Jämlikhetsstiftelsen), med goda fakta att backa upp sin sak. De baserar sin forskning på statistik från de rika industriländerna i världen: Europa, USA och Australien. Barnöverlevnad, genomsnittlig livslängd, psykisk hälsa - allt är bättre ju mindre inkomstskillnader landet har. Dessutom har man färre tonårsgraviditeter, bättre skolresultat och färre antal människor i fängelse i de mer jämlika länderna.
       Ett exempel på den senaste forskningen visar på ett samband mellan minskad självkontroll och social uteslutning. Individer som blir uteslutna ur arbetslivet eller sociala sammanhang tappar den så viktiga viljan till självbehärskning. Det kan handla om så olika saker som att behärska sina känsloyttringar, tvinga i sig en besk medicin, låta bli att överäta godis eller att kunna härda ut i motgångar utan att ge upp. Utan denna självkontroll blir det osannolikare att lyckas med något i livet. Den sociala uteslutningen gör att självbehärskningen framstår som irrelevant, meningslös, när den i själva verket är nödvändigare än någonsin.
       Läs den fantastiska boken  Jämlikhetsanden, av Richard Wilkinson och Kate Pickett. (På engelska The Spirit Level: Why more equal societies almost always do better. 2009) Bättre beröm för Sverige är svårt att hitta: och ändå, fast Sverige är ett av världens jämlikaste länder så upplever vi också just nu ökningar i inkomstskillnader. Vill vi behålla vår jämlikhet får vi inte schabbla bort vår chans!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar